Effective Practice

Effective Practice

Hur tränar du effektivt? Titta på den här videon som beskriver hur hjärnan förändras när vi tränar och vad vi ska tänka för att få bästa resultat. Även om du inte tränar Golf ska du titta, det omfattar all typ av träning.

This is an interesting video about effective practice. And it works for anything that you want to improve. Look at it and see what you can take with you for your practice.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 10 =