Golfregler

Golfregler

Golfregler, här hittar du regleboken på PDF och några filmer som beskriver några viktiga Golfregler. Kolla gärna först och hör sedan av dig om du har några frågor. Är du intresserad av att lära dig golfregler praktiskt på banan så kan du gå en av våra Grönt Kort kurser för nybörjare i Golf på Vallentuna GK.

Här finna tränarna Svante Adelin och Stefan Sandqvist. Båda utbildade PGA tränare och experter på Golfregler.  Här hittar du kontaktuppgifter och här bokar du lektion.

Regelboken från SGF, Svenska Golfförbundet.

http://media.adelingolf.se/2017/09/regler-for-golfspel-2016.pdf

Filmer om Golfregler

Utdrag ur Regelboken om Golfregler

AVSNITT III – SPELETS REGLER SPELET REGEL 1. SPELET

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ordning i avsnittet Definitioner, se sid 29-44. 1-1. Allmänt Golfspelet består i att spela en boll med en klubba från tee till och i hålet genom ett eller flera på varandra följande slag i enlighet med reglerna. 1-2. Påverka en bolls rörelse eller förändra fysiska förhållanden En spelare får inte (i) vidta någon åtgärd med avsikt att påverka rörelsen för en boll i spel eller (ii) förändra fysiska förhållanden med avsikt att påverka spelet av ett hål. Undantag: 1. En åtgärd som uttryckligen tillåts eller uttryckligen förbjuds av en annan regel faller under den regeln och inte Regel 1-2. 2. En åtgärd som vidtas där det enda syftet är omsorg om banan är inte ett brott mot Regel 1-2. * PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 1-2: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. * Vid ett allvarligt brott mot Regel 1-2, kan tävlingsledningen utdöma diskvalifikation. Anmärkning 1: En spelare anses ha begått ett allvarligt brott mot Regel 1-2 om ​_tävlingsledningen bedömer att handlandet i strid med denna regel har gett honom eller en annan spelare en avsevärd fördel eller en annan spelare än hans partner getts en avsevärd nackdel.